Wielokulturowość – projekt

 

PROJEKT  EDUKACJI  MIĘDZYKULTUROWEJ

„MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE – WIEM, ROZUMIEM, SZANUJĘ”.

 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Głównym założeniem projektu jest wypracowanie   i wprowadzenie  do pracy olsztyńskich przedszkoli zagadnienia z zakresu edukacji międzykulturowej oraz metody pracy służącej kształtowaniu u dzieci pozytywnych relacji z innymi , co w efekcie doprowadzi do osłabienia stereotypów i uprzedzeń oraz dyskryminacji osób odmiennych kulturowo.  Edukacja międzykulturowa to więcej niż uczenie o innych kulturach, folklorze, języku, religii i kuchni. To więcej niż wiedza na temat, kim są nasi sąsiedzi. Jest to przede wszystkim warsztat obejmujący kształtowanie postaw i umiejętności kontaktu z innymi. Edukacja międzykulturowa w przeciwieństwie do tradycyjnego uczenia, z zewnątrz”, czy też „z góry” pozwala uczyć „ do środka”,czyli od innych i z innymi.

 

CELE PROJEKTU :

 • Kształtowane postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 • Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
 • Zapoznanie dzieci z kulturą innych narodów.
 • Wychowanie w duchu szacunku dla odmienności.
 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro,     przyjaźń, równość, braterstwo.
 • Kształtowanie poczucia własnej wartości.
 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

 

Projekt zakłada realizację działań w trzech obszarach:

 • Tożsamość narodowa i regionalna
 • Inteligencja emocjonalna
 • Międzykulturowość

 

„Zamierzone efekty\rezultaty:

 • poszerzenie wiedzy n.t. swojej ojczyzny i najbliższego regionu
 • zdobycie wiedzy n.t. innych narodowości i kultur
 • szanowanie i rozumienie odmienności
 • rozwój wartości uniwersalnych
 • zaciekawienie otaczającym światem
 • integracja społeczności przedszkolnej

 

Reportaże, opis działań i galeria zdjęć z realizacji projektu w naszym przedszkolu  znajduje się odpowiednio w zakładkach

grup I, II, III i IV.

 • Archiwum

 • Facebook


 • Szybki kontakt

  Masz pytania?
  Skontaktuj się z nami!

  89 527 27 51
  pm_4_olsztyn@interia.pl